Bendith

Dyluniad a chysodiad ar gyfer clawr albwm ‘Bendith’, cydweithrediad creadigol rhwng Plu a Colorama.

Gwaith dyfrliw gan Asami Fukuda.

CleientBendithBlwyddyn2016

post@dafyddowain.co
07789 192244

“Rhoi’r ffidil ddesg yn to.”
Dihareb #2

(C) 2017 Dafydd Owain
Diogelir pob hawl

post@dafyddowain.co  |  07789 192244  |  Twitter  |  Pinterest

“Brenin y bwyd yw bara, houmous.”
Dihareb #5

(C) 2017 Dafydd Owain. Diogelir pob hawl.

“Nid da lle gellir gwell gwaeth”
Dihareb #1

(C) 2017 Dafydd Owain
Diogelir pob hawl