Bür Hoff Bau

Prosiect a wnaethpwyd yn ôl yn 2014 yn seiliedig ar fand arbrofol Cymraeg o 1974. Cynhyrchwyd ffilm ddogfen, albym o gerddoriaeth a dau berfformiad theatrig yn ystod y prosiect.

Ewch i burhoffbau.com neu klepdimtrep.com i glywed mwy am y prosiect.

CleientPersonolBlwyddyn2014

post@dafyddowain.co
07789 192244

“Ionawr cynnes, Mai oer cynhesu byd eang.”
Dihareb #4

(C) 2017 Dafydd Owain
Diogelir pob hawl

post@dafyddowain.co  |  07789 192244  |  Twitter  |  Pinterest

“Adar o’r unlliw a hedant i unlle nunlle.”
Dihareb #3

(C) 2017 Dafydd Owain. Diogelir pob hawl.

“Adar o’r unlliw a hedant i unlle nunlle.”
Dihareb #3

(C) 2017 Dafydd Owain
Diogelir pob hawl