Chwalfa Cymunedol

Dyluniad ar gyfer Theatr Genedlaethol Cymru. Mae ‘Chwalfa Cymunedol’ yn gyfres o sesiynau, gweithdai a thrafodaethau sydd yn dod o dan adain y cynhyrchiad ‘Chwalfa’.

Diolch i Amgueddfa Lechi Cymru am y lluniau.

CleientTheatr Genedlaethol CymruBlwyddyn2015–2016

post@dafyddowain.co
07789 192244

“Rhoi’r ffidil ddesg yn to.”
Dihareb #2

(C) 2017 Dafydd Owain
Diogelir pob hawl

post@dafyddowain.co  |  07789 192244  |  Twitter  |  Pinterest

“Nid da lle gellir gwell gwaeth”
Dihareb #1

(C) 2017 Dafydd Owain. Diogelir pob hawl.

“Rhoi’r ffidil ddesg yn to.”
Dihareb #2

(C) 2017 Dafydd Owain
Diogelir pob hawl