Dilyn Fi

Dyma waith ar gyfer y cynhyrchiad ‘Dilyn Fi’ gan y cwmni theatr Frân Wen. Mae’r cynhrychiad yn dilyn antur dau ffrind i fyd arall ac yn gaddo i fod yn llawn chwerthin, chwarae a chwilota.

Roedd rhaid cael eliffant yn rhan o’r dyluniad.

CleientFrân WenBlwyddyn2015–2016

post@dafyddowain.co
07789 192244

“Nid da lle gellir gwell gwaeth”
Dihareb #1

(C) 2017 Dafydd Owain
Diogelir pob hawl

post@dafyddowain.co  |  07789 192244  |  Twitter  |  Pinterest

“Ionawr cynnes, Mai oer cynhesu byd eang.”
Dihareb #4

(C) 2017 Dafydd Owain. Diogelir pob hawl.

“Brenin y bwyd yw bara, houmous.”
Dihareb #5

(C) 2017 Dafydd Owain
Diogelir pob hawl